- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

از یک تا ده

تولید شده در سال : ۱۳۵۶ - در گروه تولیدات آموزشی

خلاصه کتاب :

كتاب، آموزش اعداد از يك تا ده است به كودكان، به كمك نقاشيها و تصاوير متناسب.نام کتاب :

از يك تا دهموضوع :

آموزشيگروه سني :

الف ( آمادگي و سال اول دبستان)

تصویرگر:

نیکزاد نجومی

قیمت :

٦٠ ریالقطع کتاب :

٢٤.٥*٢٤.٥ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٥٦نوبت چاپ :

سوم - ١٣٦٠شمارگان چاپ :

٥٠٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

٢٤ صفحهشماره ISBN :شماره ديوئی :

الف ٣٣٩ ن ٥١٣Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=600

سایت تولیدات کانون