الفبای فارسی

• ۱۳۵۶ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

کتاب حاضر، مجموعه الفبای زبان فارسی را به کمک تصاویر گلها، میوه ها و اشیای آشنا معرفی و ارائه کرده است.

نام کتاب :

الفبای فارسی

موضوع :

تصویری آموزشی

گروه سنی :

الف ( آمادگی و سال اول دبستان), ب( سالهای دوم و سوم دبستان)

نویسنده :

ناهید حقیقت

تصویرگر:

ناهید حقیقت

قیمت :

٤٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢.٥×٢٣ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٥٦

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٣٦ صفحه

شماره دیوئی :

الف ٦٨٣ ح ١ فا ٤