نگاهی به آفریقای سیاه سرزمین رازها و رمزها

• ۱۳۵۶ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

قاره افریقا، بعد از آسیا، بزرگترین قاره روی زمین است. بزرگی این قاره، که آن را قاره سیاه هم می گویند، تقریبا ١٨ برابر ایران است. منطقه‌ صحرا در شمال قاره‌ افریقا، به تنهایی، به بزرگی تمام امریکای شمالی است. تاریخ فرهنگ و هنر بیشتر سرزمین افریقای سیاه تا همین اواخر برای مردم قاره های دیگر ناشناخته بود؛ چرا که زبان بسیاری ازمردم افریقا خط و نوشته نداشت و تاریخ بسیار کهن افریقا، درواقع، تاریخی شفاهی بوده است.
دراین کتاب، نویسنده از زوایای مختلف به تاریخ و فرهنگ مردم این قاره‌ بزرگ پرداخته و ضمن ارائه اطلاعات ارزشمندی درباره کشورهای مختلف آن، به باورها و اعتقادات مردم آن نیز می پردازد.

نام کتاب :

نگاهی به آفریقای سیاه سرزمین رازها و رمزها

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

د (دوره راهنمایی), ه ( سالهای دبیرستان)

نویسنده :

گلی امامی

تصویرگر:

اورژینال

قیمت :

٥٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٥٦

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٧ صفحه

شماره دیوئی :

ن ٧٦٧ الف ٩١٦