پنج روز در نیمروز

• ۱۳۶۹ • سفرنامه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

‘‘نیمروز‘‘ یکی از نامهای قدیمی سرزمین سیستان است. این بار، مسافر سرزمینهای دور در مکان و زمان،‌که به همراه یک عکاس و یک راننده سفر خود را آغاز کرده است قصد آن دارد تا کوله بار سفرنامه خود را که از توصیف طبیعت نه چندان ملایم سیستان، از مردم و زندگی آنها، از رود هیرمند و سدهای آن، از دریاچه هامون، از کپرهای صیادان، از قحطیهای طولانی، از دشت بادهای ١٢٠ روزه- بادهایی که سرعتشان گاه به ١٢٦ کیلومتر در ساعت می رسد و هدیه شان برای باغها، خانه ها، گهواره بچه ها، ظرفهای غذا و حتی چشمها و گوشها همواره شن است- از گرمای خشک آن سرزمین و… آکنده است در برابر خوانندگان بگشاید. شاید تصاویر زنده و گویایی که در این کوله بار آورده شده است خوانندگان را از تحمل رنج سفری چنین دور و دشوار برهاند.

نام کتاب :

پنج روز در نیمروز

موضوع :

سفر نامه

گروه سنی :

د

نویسنده :

محمد کاظم مزینانی

عکاس:

عباس ملکی

قیمت :

١٧٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٢×٢٠ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٩

نوبت چاپ دوم :

۱۳۷۶

شمارگان چاپ :

٥٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٨٣ صفحه

شماره شابک :

۸ – ۰۳۲ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

پ ۵۱۲ م ۵۷۴ / ۹۱۵


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: