حاشیه

• ۱۳۶۶ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

بی تردید، همگان به ضرورت و اهمیت کسب آموزش و خودآموزی به منظور گسترش و تعمیق دانش و آگاهی آشنا هستند. در این میان، نقش آموزگاران و مربیان در طرح مباحث و مطالب در زمینه های مختلف علمی و هنری و… از یک سو و انعکاس مسائل و مشکلات از سوی دیگر، اهمیتی مضاعف دارد.
مجموعه حاضر دربرگیرنده مقالات مختلفی است که هر یک از سویی با دنیای کودکان و نوجوانان پیوند دارد. نقش مربیان در سلامت روان کودکان و نوجوانان، زبان پر رمز و راز کودکان، نظریه های مربوط به بازی، مقدماتی در نقد ادبیات کودک و… عناوین مختلفی هستند که در این مجموعه به آنها پرداخته شده است.

نام کتاب :

حاشیه

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

و ( اولیای تربیتی)

زیر نظر :

مرکز پژوهش کانون

طرح:

محمدرضا دادگر

قیمت :

۷۵ ریال

قطع کتاب :

١٧×٢٤ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٦

شمارگان چاپ :

٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٧٢ صفحه

شماره دیوئی :

ک٣٧٠/٧٧