رنگ

• ۱۳۶۸ • آموزشی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

در این کتاب، کوشش شده است با زبانی ساده و تصویری، رنگها با کودکان سخن گویند و آنان را به دنیای وسیع خود راهنمایی کنند.

نام کتاب :

رنگ

موضوع :

تصویری آموزشی

گروه سنی :

الف ، ب

کار :

محمدرضا دادگر، نازیتا اربابیان

قیمت :

٣٨٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٨

نوبت چاپ دوم :

۱۳۸۲

شمارگان چاپ :

٥٧٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٨ صفحه

شماره شابک :

۸ – ۸۸۶ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

ر ۱۵۱ د ۷۵۲


Tagged as: ,