داستان: تعاریف، ابزارها و عناصر

• ۱۳۶۴ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

موضوع پژوهش این کتاب، هنر داستان نویسی و بیان جنبه ها و عناصر گوناگون آن است. مسائل و مباحث مطرح در کتاب حاضر، متن مکتوب و بازنگری شده مباحث نظری در نخستین کارگاه داستان نویسی است که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از اوایل بهمن تا اواخر اسفند ١٣٦٢ برگزار شد. در این مباحث، زمینه، تعاریف و عناصر رمان و تا حدی داستان کوتاه به نحوی تشریح شده است که نویسندگان جوان را به کار آید و آنان را با شناخت بیشتری ازموضوع کار خود همراه گرداند. در پانوشتها، استادان هنر داستان نویسی معرفی شده اند که هم انگیزه ای جهت مطالعه آثار آنان توسط نویسندگان جوان باشد و هم گستره ضرورت حرفه ای این کار تا حدودی برای آنان ترسیم گردد.
این کتاب کوششی است در تبیین مسائل و مباحث گوناگون به امید رسیدن به شناختی واحد.

نام کتاب :

داستان: تعاریف، ابزارها و عناصر

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

ه ( سالهای دبیرستان), و ( اولیای تربیتی)

نویسنده :

ناصر ایرانی

طرح روی جلد :

محمدرضا دادگر

قیمت :

١٦٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٤

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٣٤ صفحه