معصوم نخست

• ۱۳۶۵ • مذهبی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

در لجنزار کفر و جاهلیت سرزمین عربستان قطره ای نور از آسمان فرو ریخت. نیلوفری سبز و پاک از آنجا سر برآورد و سایه سبز رحمت و برکت خود را برسر مردم آن سرزمین افکند. طولی نکشید که لجنزار کفر و شرک و ظلم تبدیل به گلستان توحید و انسانیت و تعالی شد. در کتاب حاضر، از آن وجود مبارک و چگونگی این تبدیل و تحول خجسته و فرخنده سخن می رود.

نام کتاب :

معصوم نخست

موضوع :

آموزشی مذهبی

گروه سنی :

د (دوره راهنمایی), ه ( سالهای دبیرستان)

نویسنده :

صادق موسوی گرمارودی

قیمت :

٩٥٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٥

نوبت چاپ :

دوم – ١٣٧٣

شمارگان چاپ :

٦٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

١٦٠ صفحه

شماره دیوئی :

م ٨٤٢ م ٢٩٧/٩٢