- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

معصوم نخست

تولید شده در سال : ۱۳۶۵ - در گروه تولیدات مذهبی

خلاصه کتاب :

در لجنزار كفر و جاهليت سرزمين عربستان قطره اي نور از آسمان فرو ريخت. نيلوفري سبز و پاك از آنجا سر برآورد و سايه سبز رحمت و بركت خود را برسر مردم آن سرزمين افكند. طولي نكشيد كه لجنزار كفر و شرك و ظلم تبديل به گلستان توحيد و انسانيت و تعالي شد. در كتاب حاضر، از آن وجود مبارك و چگونگي اين تبديل و تحول خجسته و فرخنده سخن مي رود.نام کتاب :

معصوم نخستموضوع :

آموزشي مذهبيگروه سني :

د (دوره راهنمايي), ه ( سالهاي دبيرستان)نویسنده :

صادق موسوی گرمارودیقیمت :

٩٥٠ ریالقطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٦٥نوبت چاپ :

دوم - ١٣٧٣شمارگان چاپ :

٦٠٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

١٦٠ صفحه

شماره ديوئی :

م ٨٤٢ م ٢٩٧/٩٢Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=727

سایت تولیدات کانون