ظریف بری با چوب

• ۱۳۶۵ • سرگرمی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

ظریف بری با چوب هنری است که با استفاده از آن آثار هنری زیبایی به وجود آمده است. در این کتاب، مراحل مختلف این هنر و روشهای گوناگون آن را خواهید آموخت و با استفاده از الگوهای ارائه شده می توانید بسادگی این هنر را بیاموزید.

نام کتاب :

ظریف بری با چوب

موضوع :

سرگرمی

نویسنده :

سابورو کوبورو

نمونه ساز:

محمد فرضیان

طرح روی جلد :

ابوالفضل همتی آهویی

قیمت :

٨٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٥

شمارگان چاپ :

٣٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٤٠ صفحه

شماره دیوئی :

ظ ٧٦٤ ک ٥١ / ٧٤٥