تنگ ماهی

• ۱۳۶۵ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

در این کتاب، که به شکل یک تنگ کوچک ماهی است، ماهیهای مختلفی زندگی می کنند،‌ اما همه آنها یک رنگ دارند و در واقع، بی رنگ هستند. رنگ تنگ به رنگ ماهیها بستگی دارد و رنگ ماهیها به ذوق و سلیقه کودکان نقاش.

نام کتاب :

تنگ ماهی

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

الف ( آمادگی و سال اول دبستان), ب( سالهای دوم و سوم دبستان)

نویسنده :

مهدی معینی

طراح:

مهدی معینی

طرح روی جلد :

بهزاد امین سلماسی

تصویرگر:

ایرج میرزا علیخانی

قیمت :

١٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٢.٥×١٣.٥ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٥

نوبت چاپ :

چهارم – ١٣٧٠

شمارگان چاپ :

١٥٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

١٦ صفحه

شماره دیوئی :

ت ٦٨٤ م ٧٥٠