ماکت قایق ران (متحرک )

• ۱۳۸۷ • آموزشی - هنری
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
ماکت قایق ران (متحرک )
معرفی سرگرمی :

این سرگرمی شامل قطعات متعدد رنگی می باشد که با استفاده از چسب به یکدیگر متصل می شوند و در نهایت سازه ای متحرک ایجاد می کنند.

اهداف سرگرمی :

آشنایی با روشهای طراحی و ساخت احجام
افزایش مهارت و دقت در ساخت احجام
آشنایی با سازه‌های متحرک و روشهای ایجاد و انتقال حرکت

نام سرگرمی :

ماکت قایق ران (متحرک )

نوع :

آموزشی – هنری

گروه :

بازی

گروه سنی :

۱۲ سال به بالا

طراح گرافیک :

امیرحسن سلام زاده

طرح :

اقتباس

نمونه ساز :

مرکز سرگرمیهای سازنده

ناظر فنی :

امیرحسن سلام زاده

ناظر هنری:

مجید قادری

قیمت :

۱۰۰۰۰ ریال

نوبت تولید :

اول

تاریخ تولید :

۱۳۸۷

شمارگان تولید :

۵۰۰۰ عدد

جنس :

مقوایی

شماره ثبت :

۸۷/۰۰۷۴۸۲/۲