شاتل فضا پیما

• ۱۳۸۴ • آموزشی - فكری
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
شاتل فضا پیما
اهداف آموزشی :

آشنایی با احجام هندسی – افزایش مهارت و دقت در ساخت احجام – آشنایی با روش طراحی و ساخت احجام – آشنایی با فرم بدنه شاتل فضاپیما – آشنایی با اجزا و ساختمان شاتل فضاپیما – شناخت وظایف خدمه و پرسنل فضاپیما – شناخت مشکلات زندگی در محیط بدون جاذبه – شناخت چگونگی گسترش شاتل

ساخت سرگرمی :

مراحل ساخت شاتل شامل ۴ قسمت می‌باشد:

الف- پایه‌اصلی، بدنه، بالها، دماغه، و اطاق خلبان
ب – پوسته موتور و دم
ج – دریچه محفظه بارگیری تجهیزات، سیستم حرکت مداری، اگزوز موتور ، و قسمت متحرک بال
د – عرشه فضاپیما، کابین، موتور، محفظه، خنک کننده‌ها، بازوی بارگیری، فضانورد، سکوی آزمایش، آزمایشگاه فضایی، ماهواره و آشیانه ماهواره

اطلاعات کامل ساخت قسمت‌های مختلف در راهنمای ساخت همراه سرگرمی ارائه شده‌است.

نام سرگرمی :

شاتل فضا پیما

نوع :

آموزشی – فکری

گروه :

سرگرمی فکری

گروه سنی :

۱۲ سال به بالا

طرح :

اقتباس

بازبینی و نمونه سازی :

امیر حسن سلام زاده

ناظر فنی :

امیر حسن سلام زاده

ناظر هنری:

مجید قادری

قیمت :

۲۲۰۰۰ریال

نوبت تولید :

اول

تاریخ تولید :

۱۳۸۴

شمارگان تولید :

۱۰۰۰۰ عدد

جنس :

مقوایی

شماره ثبت :

۸۳/۴۸۱۶۸/۳