سیری در نگارستان نقاشی ایران

• ۱۳۸۰ • آموزشی, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

این کتاب که با انگیزه آشنایی نوجوانان با سرگذشت نقاشی ایرانی در دوران اسلامی تألیف شده است تصویری کلی از نقاشی این سرزمین را فراچشم مخاطبان قرار می دهد. کتاب با زمینه های رشد وشکل گیری نقاشی ایرانی آغاز شده و با سیری در مکتبهای نقاشی ایرانی به نقاشی معاصر می رسد و یادی از بزرگان این هنر تصویری می کند. بیش از صد تصویر زیبا از نقاشیهای ایرانی زینت بخش کتاب است.

نام کتاب :

سیری در نگارستان نقاشی ایران

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

د ، ه

نویسنده :

مهدی الماسی

طرح روی جلد :

نگین حاج زوار

قیمت :

١٤٠٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢١×٢٨ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٨٠

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

١٣٢ صفحه

شماره شابک :

۹ – ۷۰۳ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

س ٧٣٥ الف ٩٥٥/٧٥٩


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: