چهار صندوق شادی(نمایشنامه)

• ۱۳۸۶ • سینما و تئاتر
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
چهار صندوق شادی(نمایشنامه)
خلاصه کتاب :

گروه نمایش دوره گرد بی بی به دستور سلطان از نمایش و بازی درآوردن منع می شوند. اما آنها به فرمان سلطان گوش نمی کنند و ماجراها آغاز می شود، ماجراهایی که از دل قصه ها و افسانه ها در آمده و هر بار به رنگی و نقشی مخاطبان را شاد می سازد.


نام کتاب :

چهار صندوق شادی(نمایشنامه)

موضوع :

نمایش نامه

گروه سنی :

د، هـ

عکس :

آرشیو تئاتر کانون

طراح جلد:

سمر همتی آهویی

صفحه آرا:

سمر همتی آهویی

قیمت :

۷۰۰۰ ریال

قطع کتاب :
۱۶ / ۵ × ۲۲
سانتی متر


تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۶

شمارگان چاپ :

۶۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۴۸ صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۲۷۲ – ۷

شماره دیوئی :

ن ۲۹۵ د ۶۲ / ۲ فا ۸