اسکلت انسان(از مجموعۀ مجسمه های مقوایی)

• ۱۳۸۴ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
اسکلت انسان(از مجموعۀ مجسمه های مقوایی)
معرفی سرگرمی :

ماکت اسکلت بدن انسان با شکل بندی (آناتومی) صحیح و در اندازه واقعی بدن انسان آماده شده است و اتصالهای آن قابل چرخاندن هستند. اسکلت کامل در ده صفحۀ مقوایی با خطهای برش و تای شکل های مورد نظر بر روی آن طراحی شده است تا کار ساخت به آسانی انجام پذیرد. برای ساختن اسکلت نیازی به چسب و قیچی نیست و فقط باید از سیم و سنجاق های فلزی که در بسته های جداگانه به همراه سرگرمی ارائه می شود، استفاده کرد. راهنمای همراه سرگرمی دارای تصاویر و توضیحات دقیق و مختصر برای ساخت آسان تر ماکت می باشد. این ماکت قابلیت استفاده نمایشی در دانشکده ها، مدارس و آزمایشگاه ها را دارد.

اهداف آموزشی :

افزایش مهارت در مدل سازی
تقویت دقت و حوصله
آشنایی با اجزای اسکلت بدن انسان

نام سرگرمی :

اسکلت انسان(از مجموعۀ مجسمه های مقوایی)

نوع :

آموزشی

گروه :

سرگرمی فکری

گروه سنی :

۱۴ سال به بالا

طراح گرافیک و بسته بندی:

مجید قادری – امیرحسن سلام زاده

طرح:

اقتباس

ناظر فنی :

امیرحسن سلام زاده

ناظر هنری:

مجید قادری

قیمت :

۵۴۰۰۰ ریال

نوبت تولید :

اول

تاریخ تولید :

۱۳۸۴

شمارگان تولید :

۵۰۰۰ عدد

جنس :

مقوایی

شماره ثبت :

۸۳ / ۱۲۴۲۴۰ / ۳