شاعر و آفتاب

• ۱۳۴۷ • داستان
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
شاعر و آفتاب
خلاصه کتاب :


نام کتاب :

شاعر و آفتاب

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ب

تصویرگر:

بهمن دادخواه

قیمت :

۳۷۰۰ ریال

قطع کتاب :

۲۲×۲۲ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۴۷

شمارگان چاپ :

۱۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۲۴ صفحه

شابک:

۹۶۴ – ۴۳۲ – ۹۳۸ – ۴