غمگین ترین آوازها

• ۱۳۷۱ • ادبی, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

شب قبل، در زیر آسمان پر ستاره کودکان در رویاهای شیرین کودکانه خویش در خواب بودند. دریا موجهای خویش را آرام آرام برگونه های ساحل می نواخت و فرشته خواب همه را به نوازش در آغوش کشیده بود. اما دیری نپایید که ناگهان زمین لرزید، آسمان غرید، دریا خروشید و… صبح هم، سرگردان و حیران، چشم به روی دنیایی دیگر گشود؛ دنیایی ویران و… .
کتاب مجموعه ای است از بعضی آثار کودکان و نوجوانان درباره زلزله و بازتاب آن بر صفحه ذهن و ضمیر و عاطفه‌ آنان.

نام کتاب :

غمگین ترین آوازها

موضوع :

ادبی

گروه سنی :

د

نویسنده :

کودکان و نوجوانان استان گیلان

تهیه و تنظیم:

مرکز آفرینشهای ادبی منطقه گیلان

قیمت :

١٤٠ ریال

قطع کتاب :

١٢×٢٠ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧١

شمارگان چاپ :

٢٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٥٢ صفحه

شماره دیوئی :

۸۲ غ ۸۹ / ۰ فا ۸


Tagged as: