معما در معما

• ۱۳۸۸ • آموزشی - فكری
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
معما در معما
معرفی سرگرمی :

این سرگرمی شامل ۴ قطعه T شکل در چهار رنگ با اندازه‌های یکسان و یک سینی می‌باشد. سینی این سرگرمی دارای دو صفحه الف (بزرگ) و ب (کوچک) می‌باشد. کودکان و نوجوانان باید سعی کنند قطعات Tشکل را در این صفحات به گونه‌ای بچینند که قطعات کمترین حرکت را داشته‌ باشند.
این سرگرمی برای کودکان کم‌بینا و نابینا نیز مناسب می‌باشد.
اهداف بازی:
ارتقاء دقت نظر
افزایش صبر و حوصله
کشف راه‌ حل های گوناگون برای معماهای یکسان

نام سرگرمی :

معما در معما

گروه :

سرگرمی فکری

گروه سنی :

بالای ۱۰ سال

طراحی گرافیک:

مجید قادری

طراحی بسته‌بندی:

امیرحسن سلام‌زاده

طرح :

اقتباس

ناظر فنی :

امیرحسن سلام‌زاده

ناظر هنری:

مجید قادری

قیمت :

۲۵۰۰۰ ریال

نوبت تولید :

اول

تاریخ تولید :

۱۳۸۸

شمارگان تولید :

۵۰۰۰ عدد

جنس :

A.B.S

شماره ثبت :

۸۷ /۰۸۱۵۵۷ /۳