ماه مجلس (زندگانی آیت الله مدرس)

• ۱۳۸۱ • زندگی نامه, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

تاریخ معاصر ایران شاهد ظهور چهره های شاخص و دوران سازی بوده است که بعضی از آنان در برابر مردم و بعضی دیگر همراه مردم بوده اند. مدرس جزو شخصیتهای دسته دوم است که در فراز پرآشوبی از تاریخ معاصر در برابر زورگویان و سلطه طلبان قد علم کرد و سد محکمی در برابر امیال آنان و حمایتگران بیگانه شان برافراشت.
نویسنده دراین کتاب از دوران کودکی و جوانی مدرس شروع کرده و سپس با تشریح اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان، به فعالیتهای مدرس دراین دو حوزه می پردازد. نگارش کتاب با اینکه آکنده از وقایع تاریخی است، به گونه ای تدوین یافته که زندگی و تب وتاب وقایع و حوادث مهم آن زمان را بروشنی و به طور موثر ارائه کرده و نقش و جایگاه مدرس را درآن عرصه تبیین می کند.

نام کتاب :

ماه مجلس (زندگانی آیت الله مدرس)

موضوع :

سرگذشت نامه

گروه سنی :

د ، ه

نویسنده :

حسین فتاحی

طرح روی جلد :

کوروش پارسانژاد

قیمت :

١٠٠٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٦×٢٣ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٨١

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٩٢ صفحه

شماره شابک :

۳ – ۸۵۲ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

ف ٤١٢ م ٠٨٢٢٠٩٢/٩٥٥


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: