پنهان می شویم، پیدایمان کن

• ۱۳۶۵ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

نام کتاب :

پنهان می شویم، پیدایمان کن

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

الف ( آمادگی و سال اول دبستان), ب( سالهای دوم و سوم دبستان)

نویسنده :

خوزه اروئگو ، اریانه دوی

تصویرگر:

خوزه اروئگو ، اریانه دوی

مترجم :

مصطفی رهبر

قیمت :

٥٠٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٩×٢٤ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٥

نوبت چاپ :

ششم – ١٣٨٢

شمارگان چاپ :

١٥٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٨ صفحه

شابک:

٩٦٤-٤٣٢-٣٥٣-X

شماره دیوئی :

پ ٥٤٤ الف ٥٩١