آن جمعه – از مجموعه روزهای خدا

• ۱۳۷۸ • داستان, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

علی رغم وعده های جعفر شریف امامی، نخست وزیر دولت آشتی ملی، شبانگاه جمعه ١٠ شهریور ١٣٥٧ ، مردم پس از خروج از مسجد فاطمیه به رگبار بسته می شوند.
کتاب، روزشمار حوادث و تظاهرات پس از آن است، به همراه عکسهای مستند و گویا، که به کشتار وحشیانه رژیم در ١٧ شهریور (جمعه سیاه) ١٣٥٧ و متعاقب آن، پیام امام خمینی به ملت شریف ایران می انجامد.

نام کتاب :

آن جمعه – از مجموعه روزهای خدا

موضوع :

داستان انقلاب

گروه سنی :

د

نویسنده :

حمید رضا شاه آبادی

قیمت :

۱۳۰۰ ریال

قطع کتاب :

١٦×٢٣ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٨

شمارگان چاپ :

۲۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

٣٦ صفحه

شماره شابک :

۰ – ۴۳۹ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

آ ٢٢٦ ش ٠٨٣/٩٥٥


Tagged as: