شالیزار سبز

• ۱۳۷۴ • داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

صنوبر و مادرش گل بانو از خانه بیرون آمدند و به طرف شالیزار راه افتادند. پدرش مشغول درست کردن مرزهای مزرعه بود و برادرش زمین را شخم می زد. آن سال گل بانو نمی توانست در شالیزار بخوبی کار کند،‌ زیرا بچه ای در شکم داشت. با این حال، شرایط کار گروهی در شالیزارها به گونه ای بود که گل بانو نمی توانست اززیرکار شانه خالی کند. در اینجا بود که صنوبر کوچک به کمک مادر آمد و جای او را در گروه زنان تلاشگر در شالیزار گرفت و … .

نام کتاب :

شالیزار سبز

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ج ، د

نویسنده :

محمد رضا یوسفی

طرح روی جلد :

حمیدرضا خواجه محمدی

تصویرگر:

حمیدرضا خواجه محمدی

قیمت :

١٦٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٤

شمارگان چاپ :

٣٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٤ صفحه

شماره دیوئی :

ش ۸۵ ی ۳۰۰ دا


Tagged as: