آموزش هنر و سرگرمی جلد (٢)

• ۱۳۷۱ • سرگرمی, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

ساختن کاردستی هم بچه ها را سرگرم می سازد و هم روحیه سازندگی را در آنها پرورش می دهد. سرگرمیهای سازنده یکی از راههای آموزش غیرمستقیم است. مربیان آگاه از این طریق موقعیت مناسبی جهت آموزش مفاهیم مختلف علمی، فنی و هنری می یابند. این سرگرمیها می توانند به آموزش مقدمات بعضی از هنرها نیز کمک کرده و در آموزش عمومی هنرها مفید باشند. بنابراین، ساختن سرگرمیهای سازنده هم وسیله ای است در جهت تقویت مهارتهای کودک و آموزش مفاهیم مختلف به وی، و هم گامی عملی در مسیر پرورش شخصیت او.
کتاب حاضر، از مجموعه ”‌آموزش هنری و سرگرمی”، با طرح سرگرمیهای مختلف، اهداف فوق را دنبال کرده و به پرورش مهارتها و افزایش تفکر در کودکان می اندیشد.

نام کتاب :

آموزش هنر و سرگرمی جلد (٢)

موضوع :

سرگرمی

گروه سنی :

و ، اولیا و مربیان

مؤلف :

جمال الدین اکرامی

بازنوشته:

رامین کریمیان

طرح روی جلد :

مهشید مهاجر

عکاس:

مهدی سماکار

قیمت :

٥٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٦×٢٣ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧١

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٦٨ صفحه

شماره دیوئی :

آ ۶۹۱ الف ۵۰۷ / ۷۴۵


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: