شاه رفت – از مجموعه روزهای خدا

• ۱۳۷۸ • داستان, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

در بعد از ظهر پانزدهم آبان، مردم ایران بر صفحه تلویزیون دولتی کشور تصویر غمزده شاه را دیدند که با لحنی شکست خورده به مردم قول می داد که دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نکند. اما پیام عذرخواهانه او برای مردم نشانه نزدیک شدن پیروزی نهایی بود.
کتاب، گزارش مشروح واقعه ٢٦ دی ماه ١٣٥٧ و خروج شاه از کشور است، به همراه بازتاب آن در روزنامه ها و در میان مردم.

نام کتاب :

شاه رفت – از مجموعه روزهای خدا

موضوع :

داستان انقلاب

گروه سنی :

د

نویسنده :

حمیدرضا شاه آبادی

قیمت :

۱۲۰۰ ریال

قطع کتاب :

١٦×٢٣ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٨

شمارگان چاپ :

۲۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

٣٢ صفحه

شماره شابک :

۴ – ۴۲۳ – ۴۳۲ – ۹۶۴


Tagged as: