- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

همه با هم

تولید شده در سال : ۱۳۶۵ - در گروه تولیدات آموزشی

خلاصه کتاب :

در اين كتاب، معني بعضي واژه ها كه در آنها عده اي با هم حضور دارند يا كار مشتركي انجام مي دهند، بيان شده است. البته پايان كار با شماست كه با نقاشيهاي زيباي خودتان كار ما را كامل كنيد.نام کتاب :

همه با همموضوع :

آموزشي

نويسنده و طراح :

مهدي معينيتاریخ چاپ اول :

١٣٦٥شماره ديوئی :

م هـ ٦٨٤ م ٣٧٢Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=979

سایت تولیدات کانون