دفترهای ادبی جوانان (٤)

• ۱۳۷۰ • ادبی, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

دفترهای ادبی جوانان مجموعه های مستقلی است از قصه ها، داستانها و اشعاری که توسط نوجوانان نوشته یا سروده شده اند. هر جلد از این دفترها به یکی از زمینه های فوق اختصاص یافته است.
این جلد از دفترهای ادبی به قصه اختصاص یافته و قصه های مختلفی ازنوجوانان کشور در آن جمع آوری و ارائه شده است.

نام کتاب :

دفترهای ادبی جوانان (٤)

موضوع :

ادبی

گروه سنی :

د ، هـ

زیر نظر :

امور انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تهیه و تظیم:

اعضای مرکز آفرینشهای ادبی

طرح روی جلد :

محمد رضا دادگر

تصاویر:

پرویز حیدرزاده

قیمت :

١٢٠ ریال

قطع کتاب :

١٢×٢٠ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٠

شمارگان چاپ :

٤٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٤٤ صفحه

شماره دیوئی :

د ۵۱۲ ش ۸۹ / ۰ فا ۸


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: