“قندیل کوچک” یک نویسنده فلسطینی به بازار کتاب آمد

• ۱۳۸۸ • تازه های تولید
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

“قندیل کوچک” عنوان کتابی از غسّان کنفانی نویسنده فلسطینی است که توسط غلامرضا امامی ترجمه و روانه بازار کتاب کودک و نوجوان شده است.
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این کتاب جزو افسانه‌های جدید و داستان‌های تخیلی است که تصویرگری آن را پرستو احدی انجام داده است.
داستان کتاب “قندیل کوچک” روایت امیر پاکدامن و دادگری بود که از خود وصیت عجیبی برای دخترش بر جای نهاده بود و آن اینکه اگر دختر بتواند خورشید را به قصر بیاورد، خواهد توانست فرمانروای شهر شود. اما اگر نتواند، باید همه عمرش را در صندوق چوبی در بسته‌ای بگذراند.
یک روز صبح دانشمند پیر به قصر آمد و به امیرزاده گفت: “وقتی که داشتی رو به پایان است، پدرت به من گفته بود که پس از مرگش شمع بزرگی را روشن کنم. اگر شمع پیش از آوردن خورشید به قصر بسوزد و تمام شود، تو باید داخل صندوق چوبی بروی و سزای نافرمانیت را ببینی” و …
این کتاب در ۴۰ صفحه رنگی، با شمارگان ۵۰۰۰ نسخه و با قیمت ۱۸۰۰ تومان برای گروه سنی “ج و د” توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده و به بازار آمده است.