Posts Tagged ‘احمدرضا احمدی’

کبوتر سفید کنار آینه

• تولید شده در سال ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د

دخترک پری سفید و پری آبی در دست داشت. می رفت، می رفت و به آسمان خیره بود و در جست و جوی کبوتر سفید بود.
سه گلدان

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د

داستان درباره سه گلدان لادن، نرگس و شعمدانی و سه خانواده است كه با زبانی شاعرانه قصه آن‌ها بیان شده است. این كتاب برای گروه سنی «د» و «هـ» انتشار یافته است.
شب روز اول و صبح روز هفتم

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: داستان, گروه سنی د

کارگران نقاش پس از پایان نقاشی اتاقهای ساختمان باغ، در کنار یک استخر قدیمی، قلم‌موهای خود را شستند. رنگ سفید قلم موها به آب استخر ریخت و یکی از ماهیان را سفید رنگ کرد، به همین ترتیب روز دیگر ماهی دیگری به رنگ آبی و روز سوم ماهی دیگری به رنگ دیگر آغشته شد. این رنگهای گوناگون ماهیان را از هم جدا کرد و آنها از هم فاصله گرفتن. اما آنگاه که باران بارید و همة رنگها را شست و با خود برد، ماهیان بی‌رنگ همگی به هم پیوستند و...
رنگین‌کمانی که همیشه رخ نمی‌داد‏

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی د

هركسي مي‌تواند دنيا را فقط از پشت دريچه چشمان خود ‏ببيند، اما بزودي خسته مي‌شود و يكنواختي نگاه، دنياي ‏اطراف را براي او يكنواخت و ملال‌آور مي‌سازد. اگر ‏بتوان دنيا را از دريچه چشمان ديگران هم ديد چه ‏اتفاقي مي‌افتد؟ آنگاه شايد بتوان دنيا را در ‏زيباترين رنگ‌ها ديد؛ در رنگ‌هاي رنگين‌كماني كه هميشه ‏رخ نمي‌دهد.‏
همۀ آن قایقهای‌ کاغذی

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

همه ساحل‌نشينان پيرمرد چشم‌آبي را مي‌شناختند. از زماني ‏كه پسركي خردسال بود او را ديده بودند كه هر صبح ‏جمعه در كنار دریا مي‌نشست و به دريا چشم مي‌دوخت. سال‌ها ‏بود كه ديگر هيچ‌كس سراغي از قايق‌هاي كاغذي كه روزي ‏پسرك به دريا فرستاده بود نمي‌گرفت. اما آن صبح جمعه ‏اتفاق عجيبي افتاد.‏ داستان زيباي اميد، انتظار، استقامت و پيروزي، ‏داستان هميشه زندگي است از ساحل به دريا و از دريا ‏به ساحل. تصاوير كتاب بيان اين سفر پر از اميد و ‏انتظار را به زيبايي تصور مي‌كند.‏