Posts Tagged ‘احمد خدادوست’

شعر سبزه ها

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج

شعر سبزه‌ها، شاعرش كجاست؟ نرم و سبز و شاد، روي دست باد، شاعرش خدا، در كتاب ماست. شعر سبزه‌ها به همراه شعرهاي زيباي ديگر و تصاوير قشنگ بچه‌ها را به باغ طبيعت، باغ گل‌ها و نزديك خدا مي‌برد.
دنیا چگونه شکل سیب است

• تولید شده در سال ۱۳۷۵ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د

كتاب، مجموعه سروده هايي است از بوي گندم و نغمه هاي زندگي در زير آسمان مهربانيها تا گذر ابر و نگاه رنگين كمان و خواب مهتابي. تصاوير زيبايي نيز مجموعه سروده ها را همراهي مي كند.