Posts Tagged ‘احمد دهقان’

هجوم

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: دفاع مقدس, گروه سنی د

پس از پيروزي انقلاب، عراقيها وسوسه شدند قسمتي از خاک ايران را تصرف کنند. آنها هميشه به اروندرود چشم طمع داشتند و اين زمان را بهترين موقع براي اجراي نقشه هايشان تصور کردند. آنها با زمينه سازي هايي از قبيل بمب گذاري، آتش زدن لوله هاي نفت، پخش کردن سلاح درميان مردم، جنگ در کردستان و ... مقدمه هجوم را فراهم مي کردند و سرانجام ... .