Posts Tagged ‘احمد عربلو’

اینها هم بچه ها را خندانده اند!

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان

در این مجموعه داستانهای کوتاه طنزآمیزی از نویسندگان کودک و نوجوان انتخاب شده است. این نویسندگان همگی طنزنویس نیستند، اما داستانهایی که از آنها انتخاب شده، رگه هایی از طنز دارد.
قند و نمک

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: طنز, گروه سنی ه, گروه سنی د

کتاب حاضر مجموعۀ سرگرم کننده و آموزنده‌ای از شعر و نثر، داستان و واقعیت، تاریخ و طنز است که هنرمندانه گردآوری شده و شور و شیرین را به هم بافته است. چاشنی طنز و واقعیت در این حکایت‌ها هم شادی و سرگرمی می‌آفریند و هم خواننده را به اندیشه و تفکر می‌کشاند.
تاریخ از این ور

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: داستان, طنز, گروه سنی ه, گروه سنی د

تاریخ پر از درس‌ها و رخدادهای آموزنده و گاه شگفت‌آوری است که دانستن آنها خرد را بیفزاید، اوقات را خوش و شیرین سازد و در زندگی به کار آید. در این میان، بسیارند کسانی که در تاریخ به نام مشهورند و پرداختن به زندگی آنان به شیوۀ طنز هم خواندن تاریخ را شیرین‌تر می‌کند و هم درس‌ها و عبرت‌های آن را در ذهن ماندگارتر می‌سازد. کتاب حاضر گزارش طنزآمیز نویسنده است از زندگی هفت چهرۀ مشهور تاریخی.