Posts Tagged ‘ادوارد پکارد’

جزیره هزار داستان

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د

با خواندن اين كتاب خودت را تنها در جزيره‌اي مي‌بيني كه گرسنه و تشنه در فكر نجات خود هستي. هر راهي را كه براي نجات خود انتخاب كني، حوادث مختلفي برايت پيش مي‌آيد و با خطرهاي گوناگوني روبه‌رو مي‌شوي. بنابراين، در هر راهي كه قدم بگذاري، داستان تازه‌اي خواهي داشت. نویسنده كتاب با طرحي زيبا و ابتكاري مجموعه‌اي از داستان‌هاي مختلف و مربوط به هم را كه در يك جزيره اتفاق مي‌افتند خلق مي‌كند. در اين داستان‌ها، قهرمان هر داستان ـ كه همان خواننده داستان است‌ـ مي‌تواند قدرت تصميم‌گيري، انتخاب و مسئوليت‌پذيري خود را بسنجد و نتيجه كار خود را ببيند.