Posts Tagged ‘استيو جنكينز’

با دمی شبیه این چه‌کار می‌کنی؟

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د

بعضي از حيوانات به شكل‌هاي گوناگون از بيني، گوش، ‏دم، چشم، دهان و پاهايشان استفاده مي‌كنند. اگر شكل ‏اعضاي بدن حيوانات را ببيني، آيا مي‌تواني حدس بزني ‏هركدام از آن اعضا مال كدام حيوان است و با آن‌ ‏چه‌كار مي‌كند؟ شكل ابتكاري معرفي حيوانات مختلف همراه اطلاعات ‏بيشتري كه در پايان درباره آنها داده شده است به جلب ‏توجه بيشتر بچه‌ها به حيوانات و شناخت آنها كمك مي‌كند.‏