Posts Tagged ‘اسدالله شکرانه’

از حوالی دیروز

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: زندگی نامه, گروه سنی د

اين کتاب در واقع تقديرنامه اي است از پيرنيک انديش ادبيات کودکان ونوجوانان، مهدي آذريزدي، که با انتشار مجموعه آثار ماندني "قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب" از نخستين تلاشگران در اين زمينه است. دراين کتاب نويسنده کوشيده است با زبان و صداي ساده و با کلامي صادق از کوچه هاي خلوص زندگي مردي اديب و دوستدار فرهنگ و کودکان ونوجوانان سخن بگويد؛ سخن ازمردي که از کوير يزد باعشق و عطش سالهاي کودکي صدايي همچون صداي پاي آب دارد و بسياري از بچه ها درطول سالها و چند نسل، اين صدا را از قصه هاي زيباي او شنيده اند.