Posts Tagged ‘اعضای مراکز آفرینش های ادبی’

آشیان های سوخته

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: ادبی, گروه سنی ج, گروه سنی د

اين كتاب شامل ۲۳ قطعه داستان و نثر ادبی، از اعضای مراكز آفرينش‌های ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان است كه با موضوع مقاومت مردم غزه، انتشار يافته است.
همین جا بمان (دفترهای ادبی ۱۰)

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: ادبی, گروه سنی و

دهمین مجموعه از دفترهای ادبی با عنوان «همین جا، بمان» برگزیده اشعار مراکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که به موضوع نیایش اختصاص دارد.
درختی که به خدا گفت دوستت دارم(دفترهای ادبی۷)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, شعر, گروه سنی و, مذهبی

هفتمین مجموعه از دفترهای ادبی به داستانها و شعرهای کودکان و نوجوانان عضو مراکز آفرینش های ادبی کانون اختصاص یافته است که شامل ۱۸ عنوان داستان و ۱۹ عنوان شعر است.
انتهای باغ سرخ (دفترهای ادبی ۵)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د

يكي از نتايج اساسي پيشرفت فرهنگي در هر جامعه رشد و پرورش استعدادهاي هنري و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي خلاقيت‌هاي هنري هرچه بيشتر بويژه در نوجوانان است. يكي از ويژگي‌هاي آثار ادبي كودكان رها بودن ذهن و تخيل در آن‌هاست، و همين ويژگي بر اصالت اين آثار مي‌افزايد و جايگاه ويژه‌اي به آن مي‌بخشد. مجموعۀ حاضر حاصل ذوق ادبي اعضاي نوجوان مراكز آفرينش‌هاي ادبي كانون و توجه مربيان ايشان است كه گاه منبع مهمي نيز براي ارزيابي‌هاي روان‌شناختي پديد‌آورندگان آنها به شمار مي‌رود.
گهواره ستاره (دفترهای ادبی ۸)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج

يكي از نتايج اساسي پيشرفت فرهنگي در هر جامعه رشد و پرورش استعدادهاي هنري و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي خلاقيت‌هاي هنري هرچه بيشتر بويژه در نوجوانان است. يكي از ويژگي‌هاي آثار ادبي كودكان رها بودن ذهن و تخيل در آن‌هاست، و همين ويژگي بر اصالت اين آثار مي‌افزايد و جايگاه ويژه‌اي به آن مي‌بخشد. مجموعۀ حاضر حاصل ذوق ادبي اعضاي نوجوان مراكز آفرينش‌هاي ادبي كانون و توجه مربيان ايشان است كه گاه منبع مهمي نيز براي ارزيابي‌هاي روان‌شناختي پديد‌آورندگان آنها به شمار مي‌رود.
دفترهای ادبی جوانان (٣)

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: ادبی, گروه سنی ه, گروه سنی د

دفترهاي ادبي جوانان مجموعه هاي مستقلي است از قصه ها، داستانها و اشعاري كه توسط نوجوانان نوشته يا سروده شده اند. هر جلد از اين دفترها به يكي از زمينه هاي فوق اختصاص يافته است. اين جلد از دفترهاي ادبي به قصه اختصاص يافته و قصه هاي مختلفي از نوجوانان كشور در آن جمع آوري و ارائه شده است.