Posts Tagged ‘افسانه شعبان نژاد’

برگزیده شعر کودکان

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج

مجموعه اشعار اين كتاب برگزيده سروده هايي است از شاعران مختلفي كه براي كودكان مي سرايند. تصاوير شاد و زيباي كتاب نيز اشعار زيباي آن را همراهي مي كند.
لالا، لالا، گل شب بو

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: شعر, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

كتاب مجموعه لالايي هايي است از بعضي شاعران معاصر كه براي كودكان سروده شده است. هر كدام از اين شاعران چند لالايي را با زبان ساده و روان به خواب كودكان آورده و به آنها هديه كرده اند.