Posts Tagged ‘اولف لوفگرن’

کی از کی می ترسد؟

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: داستان, گروه سنی الف

هيچ كس نمي داند كه واقعاً كي از كي مي ترسد. ببري كه گريه مي كند از شير ترسيده است و به كمك پسرك فيل سوار و به همراهي ديگر حيوانات جنگل به سوي شير مي روند تا ببينند چرا شير او را ترساند است. اما شير خودش از ترس بالاي درختي رفته است. آيا مي دانيد او از كي ترسيده است؟