Posts Tagged ‘برنهارد لینز’

کاش یک برادر داشتم

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

ويلي دوست داشت يك برادر داشته باشد، يك برادر بزرگ ‏و قوي كه بتواند در بازي‌هاي هيجان‌انگيز همراه او ‏باشد. اما او يك خواهر كوچولو داشت كه نه مي‌توانست ‏با او بازي كند و نه مي‌توانست كاري برايش انجام دهد، ‏زيرا مادر و پدرش همه كارهاي آن كوچولو را انجام ‏مي‌دادند.‏ تا اينكه خواهرش بزرگ شد و آنگاه ويلي فهميد كه... .‏ كتاب حاضر با نقاشي‌هاي زيبا و گويا بخشي از ذهن و ‏احساس كودكان و دنياي آنان را به خودشان و به پدر و ‏مادرها نشان مي‌دهد.‏