Posts Tagged ‘بهرام بیضایی’

باشو غریبه کوچک

• تولید شده در سال ۱۳۶۴ • Category: فیلم سینمایی

باشوي كوچك همه اعضاي خانواده اش را در حمله هوايي از دست مي دهد و به طور تصادفي به روستايي در شمال کشور مي رود. در آنجا. همه چيز براي او غريب است. نايي زني كه شوهرش به جبهه رفته. باشو را در مزرعه اي مي يابد و او را پناه مي دهد. نايي او را به عنوان پسرش مي پذيرد و سعي مي كند كه او را با زندگي در روستا آشنا كند و... .
سفر

• تولید شده در سال ۱۳۵۱ • Category: فیلم کوتاه

داستان دو پسر بچه، که يکي در جستجوي والدينش است و ديگري او را همراهي مي کند. به اين اميد که اين والدين موهوم شغل بهتري براي او پيدا خواهند کرد.
عمو سبیلو

• تولید شده در سال ۱۳۴۹ • Category: فیلم کوتاه

داستان عمو سبيلو. چگونگي پيدايش رابطه عاطفي ميان پيرمردي كه سالهاست در پيله تنهايي خود ملول مانده است با بچه هايي كه بنا به طبيعت خود شاد هستند. پيرمرد در اتاقي مشرف به محوطه اي سنگلاخ كه بچه ها قسمتي از آن را ميدان فوتبال كرده اند. زندگي مي كنند و هياهوي بچه ها آرامش پيرمرد را بر هم زده است. تا اينكه يك روز توپ بچه ها به شيشه اتاق پيرمرد اصابت كرده و شيشه را مي شكند...