Posts Tagged ‘بیوک ملکی’

بیا بگیر سیب را

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی

فاصله روزها و ماه‌ها و سال‌ها خنده را از لب‌ها ‏برده‌اند. اكنون سيب ذهن و زبان شاعر را بگير، شايد ‏لبانت دوباره با خنده آشنا شوند
باز با باران

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی د

مجموعه « گزيده شعر براي نوجوانان » گزيده‌اي است از آثار شاعراني كه طي دو دهة اخير سمت و سوي قلم و احساس خود را به طرف نوجوانان نشانه گرفته‌اند. شعرهاي هر مجموعه آينه‌اي است كه شيوه كار و زبان فكر و احساس هر شاعر را مي‌توان در آن ديد. شعرهای مجموعه حاضر همراه تصاويري ساده پروازي است از كوچه‌هاي شب با قلبي پر از اميد به سوي خورشيد فرداها.
کوچه دریچه ها

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د

همه دريچه ها بي توجه شما، پشت پرده هايي از سکوت، تا هميشه بسته است. با نگاه روشن شما ولي، هر دريچه باغي از ستاره چيدن است. کتاب، مجموعه اي از سروده هاي ساده و زيباي شاعر است از باغچه و بهار، از پرستو و پرواز، و از ... .
آب و مهتاب

• تولید شده در سال ۱۳۶۸ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د

كتاب حاضر، مجموعه اشعاري است از چند شاعر برجسته معاصر در حوزه شعر و ادبيات كودكان و نوجوانان كه با زبان ساده و روان درباره مهر و مادر و مهتاب، آب و آيينه و امام، سال نو و نغمه هاي زندگي و ... براي كودكان و نوجوانان سخن مي گويند. تصاوير ساده و زيبايي نيز زينت بخش مجموعه است.