Posts Tagged ‘بیژن میرباقری’

نامه نانوشته

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: فیلم کوتاه

يک پسربچه روستايي، از تکه اي کاغذ قايقي مي سازد و آن را به نهري روان مي اندازد. قايق کاغذي پيش مي رود و در طول سفرش جنبه هاي مختلف زندگي را تجربه مي کند