Posts Tagged ‘حسن آقا کریمی’

به وسعت کویر

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: مستند

اين فيلم مستند بازگو کننده تاريخ يکي از قديمي ترين يخچال هاي کرمان به نام يخچال مؤيدي است که اکنون يکي از کتابخانه هاي کانون است.
نگاهی به موزه تاریخ

• تولید شده در سال ۱۳۷۵ • Category: مستند

با توجه به اهميت تاريخ و تاثير آن بر زندگي امروزه، روش تدريس تاريخ در اين فيلم مورد مطالعه قرار مي گيرد. موزه تاريخ كانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، مركزي براي تدريس تاريخ خصوصا تاريخ پيامبران است
درس اول

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: فیلم کوتاه

پسر بچه اي عمدا دفتر مشق خود را به مدرسه نمي برد. تا اينكه
هنگ نوجوانان

• تولید شده در سال ۱۳۵۸ • Category: مستند

در اين فيلم مستند فعاليت هاي آموزشي- نظامي اعضاي كتابخانه هاي کانون در تهران در اردوگاه هنگ نوجوانان به تصوير كشيده شده است