Posts Tagged ‘حسین درگاهی’

نامنامۀ نیکان

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: آموزشی, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و

نام نيكو بهترين هديه اي است كه هر نوزاد در ابتداي زندگي اش از پدر و مادر خود مي گيرد؛ نامي كه هميشه با اوست، از او جدا نمي شود و همواره در شخصيت فردي و اجتماعي اش موثر است. در نخستين ماده كنوانسيون حقوق كودك - پذيرفته شده از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد - آمده است كه: ‘‘هر كودكي از آغاز تولد حق دارد كه داراي نامي باشد.‘‘ با اين حال، در آيين آسماني اسلام با نامگذاري حق كودك ادا نمي شود، بلكه تاكيد شده كه: ‘‘حق كودك اين است كه نام نيكو و زيبايي بر او بنهند.‘‘ در اين كتاب، گردآورنده تلاش كرده است كه نامهاي ارجمند حضرت رسول (ص)، حضرت فاطمه (س) و ائمه را در مجموعه اي در اختيار اولياي تربيتي و پدران و مادران قرار دهد.