Posts Tagged ‘حسین سیدی’

ارمغانی برای اندیشه‌ها، گزیدۀ تحف العقول (از مجموعه گنجینۀ متون مذهبی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: گروه سنی و, مذهبی

ابومحمد حسن بن حرّانی، دین شناس ژرف‌نگر و روایتگر توانا در سدۀ چهارم هجری، صاحب کتاب تحف‌العقول یکی از مهم‌ترین و معتبرترین متون اسلامی در آداب و اخلاق و حقوق و پند و اندرزهای حکیمانه می‌باشد. وی در این کتاب گزیده هایی از سخنان پیامبر(ص) و ائمۀ معصوم (ع) تا امام یازدهم در زمینه‌های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی فراهم آورده است، به این انگیزه که مردم با تفکر در آنها روشن‌تر و استوار‌تر راه دنیا و آخرت خویش را بپیمایند. مجموعۀ «گنجینۀ متون مذهبی» با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با گنجینه‌های ارزشمندفرهنگی در حوزۀ علوم اسلامی فراهم آمده است. این مجموعه با معرفی نویسندۀ هر متن و ویژگی های مهم کار او و نیز شرح واژه‌ها و مفاهیم دشوار، در پی آن است تا پلی باشد برای توجه بیشتر و رجوع به منابع اصلی در حوزۀ گنجینه‌های علوم اسلامی.
مرواریدهای پراکنده (از مجموعۀ نگران پروانه‌ها)

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی

او برانگيخته شده بود تا همۀ مكارم اخلاق را در كردار و رفتار خويش زنده و جاودان سازد و رهروان راه‌هاي دشوار و پرپيچ و خم رستگاري به سوي قله‌های انسانيت را رهنما باشند. بدين سان وجودش رحمتي شد تا همگان در دامنش چنگ زنند و بر بام رهايي و رستگاري برآيند. كتاب حاضر از مجموعۀ «نگران پروانه‌ها» تلاشي است براي گردآوردن مرواريدهايي از آن خلق و خو در رشته‌ داستان.
کتابشناسی پیامبر اعظم(ص) (از مجموعۀ نگران پروانه‌ها)

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی

در طول تاريخ، انديشمندان بسياري دربارۀ جايگاه پيامبر بزرگ اسلام گفته و نوشته‌اند و بسياري از آن نوشته‌ها به دست آيندگان رسيده است. اين‌همه، گنجينه ارزشمندي پديد آورده كه شخصيت و رفتار و كردار رسول گرامي از خلال سطور و صفحات آنها آشكار است و جويندگان رشد و تعالي را رهنمون. كتاب حاضر از مجموعۀ «نگران پروانه‌ها» كوششي است در گزينش و ارائه بهترين‌ها از اين دست به مخاطبان جوان.
یک سبد اندیشه های سبز

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی

كتاب مجموعه احاديثي است در محورهاي ارتباط انسان با خويشتن، ارتباط انسان با خدا، و ارتباط انسان با ديگران. احاديث براساس منابع ديني و با توجه به نيازهاي فردي، فكري، ديني و اجتماعي افراد انتخاب شده اند. "يك سبد انديشه هاي سبز" حاصل گلگشتي است در گلستان احاديث؛ مشتي گل و عطر است از خرمن بهار، به اميد معطر شدن جانها و روشنتر شدن هر چه بيشتر فضاي زندگي.
تصویری از بهار

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی

بسيارند کساني که سايه شان بر تاريخ انساني سنگيني مي کند، اما تاريخ تنها به پيامبران و پيروان راستين آنها به ديده احترام مي نگرد. از اين ميان، دانه رحمتي که از آسمان موهبت الهي در لجنزار پليد جاهليت نازل مي شود و آن را به گلستان کرامت و انسانيت تبديل مي کند، چشم تاريخ را پر کرده و ديده اعجاب آن را خيره ساخته است. کتاب، تصويري از زندگي آن بهار است در گستره زمستان اين زمين و پرتوي از نگاه و سخنان سبز او.
گربه می خواهد ماهی بگیرد

• تولید شده در سال ۱۳۷۴ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج

يك روز گربه اي كه در كنار ماهيگيري نشسته بود ديد كه ماهيگير ماهي بزرگي صيد كرد. با تعجب گفت: چقدر ماهيگيري آسان است. بعد نزديك رودخانه آمد و دمش را در آب فرو كرد. ماهي بزرگي دم گربه را گاز گرفت و او را به داخل آب برد. سرانجام ماهيگير گربه را نجات داد، اما گربه هنوز نفهميده است چرا بعضي كارها آسان به نظر مي آيد، و وقتي آنها را انجام مي دهيم خيلي سخت مي شود! كتاب مجموعه داستانهايي است سرگرم كننده به همراه نقاشيهايي متناسب و زيبا.