Posts Tagged ‘داریوش مهرجویی’

مدرسه ای که می رفتیم

• تولید شده در سال ۱۳۵۹ • Category: فیلم سینمایی

به سرپرستي كاوه كمالي. گروهي از پسرهاي مدرسه تصميم مي گيرند كه نمايشي را به صحنه ببرند. معاون مدرسه كه قدرت را در غياب مدير مدرسه در دست دارد و بيشتر به مسائل مالي و شخصي اش اهميت مي دهد تا تحصيلات دانش آموزان. با اين پروژه نمايشي مخالفت و كاوه را تنبيه مي كند. بچه ها يك روزنامه درست مي كنند و در آن كاوه مطلبي مي نويسد كه به شرايط مدرسه و خصوصا رفتار معاون اشاره دارد... .