Posts Tagged ‘دانکن بیرمنگام’

با آینه پیدا کن

• تولید شده در سال ۱۳۸۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی ج

هر يك از بيست و پنج تصوير زيباي اين كتاب، معمايي در خود دارد. با قرار دادن آينه از سمت چپ يا راست روي تصوير مي‌توانيد تصويرهاي تازه‌اي پيدا كنيد و دقت خود را در ديدن تصاوير افزايش دهيد. متن زير هر تصوير، به شما كمك مي‌كند تا معماها را آسان‌تر حل كنيد.