Posts Tagged ‘راشین خیریه’

مرد جوان و خیاط حیله‌گر

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: پویانمایی, تولیدات ویژه

در زمان قدیم جوان غریبه‌ای وارد شهری می‌شود و ‏ناخودآگاه از حضور خیاط حیله‌گری در آن شهر ‏آگاه می‌گردد. او تصمیم می‌گیرد تا این خیاط ‏دزد را رسوا كند.‏