Posts Tagged ‘ربکا وایلداسمیت’

از نزدیکتر نگاه کن

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: آموزشی, علمی, گروه سنی الف

اگر مي خواهيد چيزهاي زيادي در اطراف خود ببينيد، بايد با دقت و از نزديك به همه جا نگاه كنيد. در اين صورت، بسياري از موجودات كوچك را در اطراف خود خواهيد ديد. كتاب با تصاوير زيباي خود سعي در ايجاد كنجكاوي در كودكان و پرورش دقت و نگرش آنها در توجه به محيط اطرافشان دارد.