Posts Tagged ‘زهره پریرخ’

بازی با آوا، بازی با الفبا (۲)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

کودکان بازی می کنند و یاد می گیرند. کتاب حاضر، مجموعه داستانهای کوتاهی است که با بازیهای آوایی و کلامی همراه است و کوششی است تا آغاز به خواندن را برای کودکان دلنشین تر کند.
بازی با آوا، بازی با الفبا (۱)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

کودکان بازی می کنند و یاد می گیرند. کتاب حاضر، مجموعه داستانهای کوتاهی است که با بازیهای آوایی و کلامی همراه است و کوششی است تا آغاز به خواندن را برای کودکان دلنشین تر کند.
میراث فرهنگی ایرانیان

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: آموزشی, تاریخی, تولیدات ویژه, گروه سنی ه, گروه سنی د

تاريخ زندگي انسان در سرزمين ما به دو ميليون سال ‏پيش مي‌رسد. آثار به جا مانده بيانگر چگونگي ‏زندگي انسان و گذر از دوره‌هاي مختلف در اين تاريخ طولاني ‏است. هر ابزار سنگي، استخواني و چوبي و هر مجسمه يا ‏ظرف گلي و سفالي و فلزي نشاني زنده از رفتگان كهن در ‏اين سرزمين است. اين نشانه‌ها مي‌تواند همچون آينه‌اي ‏زندگي و باور هنر پيشينيان را بازتاب داده و جوينده ‏و بينندۀ تيزبين را با نمايي كلي از زندگي در ‏روزگاران كهن آشنا سازد. با اختراع خط انسان به ‏دورۀ فرهنگ‌سازي پا مي‌گذارد و تعامل فرهنگي با ‏ديگران به رشد و پيشرفت وي شتابي ديگر مي‌دهد. ايران ‏يكي از چند كشور فرهنگساز است كه همواره از ديرباز ‏سردمدار تمدن و دين و دانش بوده است.‏ در اين كتاب، تاريخ تمدن ايران بر پايۀ آثار موجود ‏در موزۀ ملي ايران ارائه مي‌شود تا زمينه‌اي باشد ‏براي درك هرچه بهتر زندگي مردم در اين سرزمين، و ‏آشنايي بيشتر با ديرپايي و استواري هويت ايراني در ‏فراز و فرود روزگاران.‏
راز

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفتۀ خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می گردد. داستان راز یکی از داستان های شیرین و آموزندۀ این کتاب بزرگ است که دستیابی به دانش و حکمت را راز پنهان زندگی می داند و غافلان و فریفته شدگان به نمای زیبا و گذرای زندگی را به سوی آن فرا می خواند.
دنیای سارا و دارا

• تولید شده در سال ۱۳۸۲ • Category: داستان, گروه سنی ج

سارا و دارا خواهر و برادري هستند که هر دو در يک روز و يک ساعت به دنيا آمده اند. بيشتر وقتها باهم خسته و گرسنه مي شوند، حتي اسباب بازيهايشان مثل هم است. اما از وقتي که آن دو به مدرسه رفته اند اخلاقهاي عجيب و غريب پيدا کرده اند. ظاهراً در خانواده آنها همه اخلاقشان عوض شده است جز مادر که هميشه مهربان است. حال بشنويد از بازيهاي تازه و اخلاق عجيب و غريب آن دو! کتاب، مجموعه اي است زيبا از بازيها و داستانهاي سرگرم کننده، سارا و دارا به همراه تصاويري زيبا.
آی قصه، قصه، قصه (٧)

• تولید شده در سال ۱۳۷۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج

قصه گويي سنتي است ديرپا و پربار كه شايسته است آن را همان گونه كه نسلهاي پيش از ما پاس داشته اند، حفظ كرده و به آيندگان بسپاريم. اگرچه امروزه ديگر از كرسيهاي گرم و محفلهاي خانوادگي و دوستانه همراه با قصه گويي در شبهاي سرد زمستان، كمتر خبري است، اما مي توان اين سنت نيك را در محافل و موقعيتهاي مناسب ديگري، از جمله در كتابخانه ها، اجرا كرد. تهيه و انتشار اين مجموعه از كتابهاي قصه گويي نيز به همين منظور صورت گرفته است تا دستمايه كار مربيان گردد. در هر كدام از كتابهاي اين مجموعه، با بازنويسي قصه هاي مختلف، چهار قصه مناسب، به همراه توضيح كوتاهي درباره پيام هر قصه ارائه شده است. اميد كه مورد پسند والدين، مربيان، و به ويژه كودكان قرار گيرد.
آی قصه، قصه، قصه (٥)

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج

قصه گويي سنتي است ديرپا و پربار كه شايسته است آن را همان گونه كه نسلهاي پيش از ما پاس داشته اند، حفظ كرده و به آيندگان بسپاريم. اگرچه امروزه ديگر از كرسيهاي گرم و محفلهاي خانوادگي و دوستانه همراه با قصه گويي در شبهاي سرد زمستان، كمتر خبري است، اما مي توان اين سنت نيك را در محافل و موقعيتهاي مناسب ديگري، از جمله در كتابخانه ها، اجرا كرد. تهيه و انتشار اين مجموعه از كتابهاي قصه گويي نيز به همين منظور صورت گرفته است تا دستمايه كار مربيان گردد. در هر كدام از كتابهاي اين مجموعه، با بازنويسي قصه هاي مختلف، چهار قصه مناسب، به همراه توضيح كوتاهي درباره پيام هر قصه ارائه شده است. اميد كه مورد پسند والدين، مربيان، و به ويژه كودكان قرار گيرد.
آی قصه، قصه، قصه (٦)

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج

قصه گويي سنتي است ديرپا و پربار كه شايسته است آن را همان گونه كه نسلهاي پيش از ما پاس داشته اند، حفظ كرده و به آيندگان بسپاريم. اگرچه امروزه ديگر از كرسيهاي گرم و محفلهاي خانوادگي و دوستانه همراه با قصه گويي در شبهاي سرد زمستان، كمتر خبري است، اما مي توان اين سنت نيك را در محافل و موقعيتهاي مناسب ديگري، از جمله در كتابخانه ها، اجرا كرد. تهيه و انتشار اين مجموعه از كتابهاي قصه گويي نيز به همين منظور صورت گرفته است تا دستمايه كار مربيان گردد. در هر كدام از كتابهاي اين مجموعه، با بازنويسي قصه هاي مختلف، چهار قصه مناسب، به همراه توضيح كوتاهي درباره پيام هر قصه ارائه شده است. اميد كه مورد پسند والدين، مربيان، و بويژه كودكان قرار گيرد.
آی قصه، قصه، قصه (٤)

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج

قصه گويي سنتي است ديرپا و پربار كه شايسته است آن را همان گونه كه نسلهاي پيش از ما پاس داشته اند، حفظ كرده و به آيندگان بسپاريم. اگرچه امروزه ديگر از كرسيهاي گرم و محفلهاي خانوادگي و دوستانه همراه با قصه گويي در شبهاي سرد زمستان، كمتر خبري است، اما مي توان اين سنت نيك را در محافل و موقعيتهاي مناسب ديگري، از جمله در كتابخانه ها، اجرا كرد. تهيه و انتشار اين مجموعه از كتابهاي قصه گويي نيز به همين منظور صورت گرفته است تا دستمايه كار مربيان گردد. در هر كدام از كتابهاي اين مجموعه، با بازنويسي قصه هاي مختلف، چهار قصه مناسب، به همراه توضيح كوتاهي درباره پيام هر قصه ارائه شده است. اميد كه مورد پسند والدين، مربيان، و بويژه كودكان قرار گيرد.
آی قصه، قصه، قصه (٣)

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج

قصه گويي سنتي است ديرپا و پربار كه شايسته است آن را همان گونه كه نسلهاي پيش از ما پاس داشته اند، حفظ كرده و به آيندگان بسپاريم. اگرچه امروزه ديگر از كرسيهاي گرم و محفلهاي خانوادگي و دوستانه همراه با قصه گويي در شبهاي سرد زمستان، كمتر خبري است، اما مي توان اين سنت نيك را در محافل و موقعيتهاي مناسب ديگري، از جمله در كتابخانه ها، اجرا كرد. تهيه و انتشار اين مجموعه از كتابهاي قصه گويي نيز به همين منظور صورت گرفته است تا دستمايه كار مربيان گردد. در هر كدام از كتابهاي اين مجموعه، با بازنويسي قصه هاي مختلف، چهار قصه مناسب، به همراه توضيح كوتاهي درباره پيام هر قصه ارائه شده است. اميد كه مورد پسند والدين، مربيان، و به ويژه كودكان قرار گيرد.